HAMZE HACİLU OĞMAĞI

Hamze Hacilular'ın Diyarbekir ve Ahlat yörelerinde yaşayan Bozulus Türkmenlerdinden bir aşiret olduğu aşikardır. Kara Yülük Osman Bey zamanında Akkoyunlular'a katılan bu aşiret varlığını oğlu Hamza Bey devrinde gösterdi. Daha sonra imparatorluk devrinde Fars eyaletinde bulunan Hamza Hacilu taht mücadelesinde Sultan Halin davasını desteklediler. Bu sebebden onlar,aşiretler arasındaki savaşların başladığı ve onların Sufi Halil Bey Musullu'nun etrafında toplandıkları 1490 yılına kadar kaynaklarda görülmez.Safevi tarihçileri de Hamze Hacilu'dan bahsetmez. Ancak onlar 16. ve 18. yy.'a ait Osmanlı arşivlerinde öncesinde Bozulus sonrakinde ise Orta Anadolu'da yaşıyor olarak bulunmaktadır. Bugün Hamze Hacilu'dan bir cemaat güney anadoludaki Antalya Sahil bölgesinde yaşamaktadır.(1) 1- Diyarbekrtyye, s.133, 359; Tarih-t Emini, 63b, 68b-69a; Budak Münşi Kazvini Cauahlrül-Ekber, Leningrad nüshası, Dorn, 288, s.274a, 276a, 277a, not 5, 48; Refik, Astretler, s.219; Jean Paul Roux, Les Traditions des Domanes de la hırgie meridlonale, Paris. B.Archeologie, XXIV cilt, 1970. s.27. Alıntı:İlhan ERDEM (Akkoyunlu Aşiretleri) Derleme:Memedé Kazım UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder