MAMEŞ AŞİRETİ

Mameş Aşireti kökleri çok eskilere dayanan  Bilbaşi aşiretinin  bir koludur. Asılları İran'ın Baban  bölgesinden gelmiştir. Soylarının Hazreti Halid bin Velid'e dayandığını savunurlar.  Bu aşiret yörede dindarlığı, sofiliği, cömertliği ile ün yapmıştır
Mameşilerin bağlı olduğu  Bilbasi aşireti, İran’da, Irak’ta, Süleymaniye civarında, Türkiye’de, Erbil’de yaygın halde bulunan büyük ve geniş bir aşirettir. Hemen her kabilesi günümüzde birer müstakil aşiret büyüklüğündedir. İran’daki kısmı Lahican bölgesinde yaşamaktadır. Bunlar Şehrizor bölgesinden buraya gitmişler. Bilbasilerin ana şehirlerinden buraya göç etmelerinin sebebi Baban bölgesinde Mirbasıki kabilesiile aralarında çıkan bir savaştan dolayıdır. 

Muhammed Zeki Emin Beg'in 1931 yılı itibari ile verdiği bilgilere göre, Yaklaşık 1000 aileden oluşan ve Yeni Lahican taraflarında yaşayan bu aşiretin merkezi Piswe beldesidir. Ancak Bedr-i Mişe ve  Lawen beldesinin idaresi de onlara bağlıydı. Ayrıca Salduz'da (Weşne-Oşno mıntıkasında ) bir çok gurupları vardır.

Mameş Aşiretin bilinen  Kolları Şunlardır:

1-Hamzeağayi
2-Merbuk
3-Çuxur
4-Bilawend
5-Merbabekr
6-Feqi Wesmanesin
7-Banik

Derleme:Memedé Kazım
Araştırmalarımız sürüyor..İlave ve düzeltmeler yapılacaktır.

NOT:İzinsiz Kopyalanamaz ve elektronik ortamda kullanılamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder