MAMEKANLI AŞİRETİ

Ünlü Iraklı Kürt milletvekili Mehmet Emin Zeki Beg'in 13 Mart 1931 yılında yayınladığı Kürtler isimli kitabında Mamekanlıların Malazgirt ve Muş cıvarında yaşayan Ermeni asıllı bir aşiret olduğunu yazar. Büyük ermeni aşireti Mamegon'un kurucusu Kral Mamegonianın torunları olduğunu tahmin ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca sitemizce yapılan araştırmada; archive.org/bulletindellasoc. isimli sitede yayınlanan Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon sayfasında ; Ermeniler, Kürtler arasında yaygın bir görüş göre; Gordion dağlarında yaşayan Ermeniler osmanlı zamanında bağımsızlıklarını korumak için İslam'ı benimsemeye zorlandı. Bu durumda Duderi aşireti ile bazı ermeni asıllı aşiretler gibi Mamikonian-satraplık soyundan olduğuna inanılan Kim taron (MUŞ) aşiretleri gibi Mamekanlılarda kürtleşmişlerdir denilmektedir. Moğol ve Tatar saldırıları sırasında savunmasız kalan bazı ermeni aşiretleri Kürtlerin yaşadığı dağlara sığınmışlar ve aralarında erimişlerdir. (1840 ve 1878 tarijhleri arasındaki araştırmalar) ..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder