MAMAŞLI OĞMAĞI

Mamaşlu aşireti Kara Yülük Osman Bey devrinde Ali Bey reisliğinde Akkoyunlular'a katildi. Ali Bey daha sonra Hamza Bey devrinde Divan reisliğine kadar yükseldi. 1444'de Hamza Bey'in ölümünden sonra o Mahmud b. Kara Osman'ın adaylığını destekledi. Mahmud Karakoyunlularca esir edilince Ali Bey bu kez Cihanşaha katıldı ve Kuzistan vallliğine tayin edildi. 20 yıl sonra onun neslinden gelenler bu bölgede Akkoyunlularla bir kez daha ittifak tazelediler. Kesin olmamakla beraber bu aşiret 17. ve 18. asırda Osmanlı arşivlerinde geçen Maraş bölgesinin Türkmen Mamalu aşireti ile aynı aşiret olması mümkündür(2). KAYNAKÇA: 1-Saray Arşivleri, 8315; Diyarbekriyye , s.133; Demirtaş, Bozulus, s.32, not, 8, 48; Sümer, Oğuzlar, 148, 175 2- Dtyarbelcrtyye, s.132, 147, 148, 169, 172; Arz-narne, s.32; Tarih-i Gıyast, 32; Ahsen, cllt XI, 322; Refik, Aşiretler, 66, 69-70, 111-13, 127-28, 171-73, 192-97. Alıntı:İlhan ERDEM(Akkoyunlu Aşiretleri) Derleme:Memedé Kazım ..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder