KAFKAS CEPHESİ ŞEHİDİ ŞEMSKANLI KOLAĞASI İZZET EFENDİ


 İZZET EFENDİ

Izzet Efendi  Van’daki Şemski aşiretinden Abdullah Bey’in oğludur. Askeri okul öncesi eğitimini  Van’da tamamladıktan sonra Mekteb-I Harbiyeden başarı ile mezun oldu. Kurtuluş savaşında bütün doğu çephelerinde  görev alan İzzet Efendi  11.kolorduya bağlı 13.Kafkas Alayında Kolağası (Kıdemli yüzbaşı) olarak görev yapıyordu.

Rusların Erzurumu işgal etmeleri sırasında  İzzet Efendi ile beraber bir çok Osmanlı subayı esir alınmıştı. Ruslar subayları,Hazar Denizinin ortasındaki Nargin Adasına hapsedilmişlerdi.

Bu tarihlerde Bakû’de bulunan Fahrettin Erdoğan 1954 yılında yayınladığı Esir Subaylar ile ilgili  hatıralarında  şunları aktarmaktadır.

“...Erzurum’un düşmesinden sonra Rus cephesi Erzincan’a kadar ilerlemiş, burada esir edilen subay ve erleri Sibirya’ya değil, Bakû’nün karşısında Hazar Denizi’nin ortasındaki Nargin adasında esirler kampında topluyorlardı. . Bunlar; Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) İzzet, Yüzbaşı Tapayev Farad Bey, Yusuf İbrahim Efendi, Yakup Mustafa Efendi, Hüseyin Hilmi Efendi, Şükrü Şaban, Fikri Şakar, Ziya Efendi ‘den müteşekkil kişilerdi.

Ada’da sürgün hayatı devam eden İzzet Efendi Her Pazar bu kampta bulunan diğer  esir subaylar gibi  muhafızlarla şehri ziyarete geliyorlardı. Ancak son izinlerinde adaya dönmeyerek firar etmişredi.

Bu firar hakkında Bakû Arama Polis Dairesi Başkanlığının 16.Nisan 1916 tarihli  raporu şu şekilde idi.

Kaçan Esirler Hakkında rapordur:

Yine o izinli sayıldıkları 1915 Yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Türk Bayramı günü 8 esir subay kaçmayacaklarına dair yemin ettirilerek şehre bırakılmıştır. Yukarıda adı geçen subaylar adaya geri dönmeyerek, kaçmışlardır. Firariler İran pasaport ve giysileri ile teçhiz edilerek İran’a gitmişlerdir. Bakû’deki esirler üzerinde resmi himayeciliği Müslüman Hayriye Cemiyeti üstlenmişti. Bu Cemiyet’in üyeleri önceleri askeri hastaneye giderek esirleri kontrol ediyorlardı. Ancak bu kaçış olayından sonra Cemiyet’in elemanlarının esirlerin yanına gitmeleri yasaklanmıştır. Bu kaçış olayını kim tertip etmiş ve firarilere kim pasaport temin etmiştir? Bu durum aydınlatılamamıştır. 16.4.1916 .Bakû Arama Polisinin Başkanı Rudenko 

Kafkasya Müslüman Talebeleri Komitesi” bizzat Türk esirlerin kaçırılması faaliyetlerine iştirak etmiş birçok esir kaçırma olayında, Cemiyet-i Hayriye ile birlikte çalışmıştı. Azerbaycanlı Türk hanımlardan bazıları da, özellikle adadan kaçırılan Türk esirlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük hizmetler görmüşlerdir.

Azerbaycan milli burjuvazisinin önde gelenlerinden birisi olan Murtaza Muhtarov’un adadan Türk esirlerinin kaçırılmasında önemli rol oynadığına dair bilgiler de mevcuttur.

Tekrar birliğine katılan Kolağası (kıdemli Yüzbaşı İzzet Efendi Kafkas  Cephesinde 28.Tabur Komutanı iken  14 Temmuz 1918 yılında  girdiği göğüs göğüse çarpışmada 4 er ile birlikte şehit oldu. Bu çarpışmada 20 er ise yaralandı.

14-20 Temmuz 1918: 13. Kafkas
Alayı, 14 Temmuz’da çarpışarak Şamahı’yı
ele geçirdi ve ileri harekâtına
devam etti. Bu çarpışmada 28. Tabur
Komutanı Yüzbaşı İzzet Efendi ile 4
er şehit oldu, 20 er yaralandı

Şamahı'nın Kurtarılması

 

19 Temmuz 1918 tarihinde 13. Kafkas Alayı verdiği emirle, Şamahı kasabası istikametinde taarruza geçerek, kasabayı zapt edip düşmanı imha etmesi istenmişti. Gece boyunca yağan yağmur muharebe alanını çamur deryasına çevirmesine rağmen 13. Kafkas Alayı harekâta başlayıp Şamahı'nin biraz güneyindeki Medrese sırtlarını işgal etti. Çarpışmalar 20 Temmuz gecesi de devam etmiştir. Türk birliklerinin şiddetli taarruzu neticesinde Bolşeviklerin Şamahı savunması kırılmış ve kasaba Türk birliklerinin eline geçmiştir. Türk birliklerinin takibinde Marazi istikametine çekilen düşman, 21 Temmuz muharebesi ile burada da tutunamamış, Bakû istikametinde kaçışına devam etmiştir. Bu muharebede 28. Tabur Komutanı Yüzbaşı İzzet Efendi şehit olmuştur.

 

İZZET EFENDİNİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARŞİVLERİNDEKİ BİLGİLERİ

ŞEHİT BİLGİLERİ

Baba Adı

:

ABDULLAH

Adı

:

İZZET EFENDİ

Lakabı

:

ŞEMSEKİ AŞİRETİNDEN

Doğum Yılı

:

 

Sınıfı

:

SÜVARİ

Rütbesi

:

KOLAĞASI(KD.YÜZBAŞI)

Askerlik Şubesi

:

 

İli

:

VAN

İlçesi

:

 

Bucak

:

 

Köyü

:

 

Kolordu

:

11

Fırka

:

 

Alay

:

20

Tabur

:

 

Bölük

:

5

Harp

:

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Cephe

:

ŞARK(KAFKAS) CEPHESİ

Ölüm Yeri

:

 

Ölüm Tarihi

:

11/12/1331 (14 TEMMUZ 1918)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder