İnallu, , İzeddin Hacilu ve İvazoğulları Oymakları

İNALLU

Afşar ve Bayatlarla birlikte görülen Kuzey Suriye'de yaşayan İnallı aşireti 1407 ile 1418 arasında tedrici olarak Kara Yülük Osman Bey'e katıldı. Daha sonra Kızılbaş konfedarasyonuna ve Afşar Oymak içine dahil oldular

(Kaynakça: Saubh VI, 281; Suluk IV, 464; Hacer III, s.171; Nücum.VI, s.389, 557; Halil el­Zahiri, Zubtet-t Kesfirl-Memaltk, neşr: P.Ravaisse, Paris, 1894, s.105; Dlyarbekriyye, s.60, 640 ; Nigiristan 353; Ahmed Münşi Kumi, Hülasatırl Tevarth, neşr: Hans Müller, Der Chrordk Hulasat el-Teuarih. Wiesbaden, 1964, s.31, 32, 34, 98; Tarih-t Abbast, s.1085; Sümer, Oğuzlar, s.152, 174-76, 191, 221-22, 229, 261-263, 284, 287, 302-4, 342-43 ).

İVAZ

Haydarlu gibi bu Bozulus aşireti de Hasan Bey'in Karakoyunlu emin Rüstem Tarhanla 15. yy. ortasındaki mücadelesinde ona yardım etti. Nevarki bundan sonraki devirlerde bu aşiretten bahsedilmiyor (Kaynakça:Diyarbekriyye, s.201, 236; Demirtays, Bozulus, s.32, not 11, 48)

İZZEDDIN  HACILU

Akkoyunlular'm beylik devrinde kaynaklarda sadece bir reisi zikredilen bu Bozulus aşireti, arşiv belgelerine göre devleti kızılbaşlar'dan kurtarmaya çalışan Sultan Murad'ın en büyük destekçilerindendi.

Alıntı:İlhan ERDEM(Akkoyunlu Aşiretleri)

Derleme:Memedé Kazım


Not:İlave ve Düzeltmeler yapılacaktır.


UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder