HUN İMPARATORU ATİLLA VE HONORİA
HUN İMPARATORU ATİLLA (Atlı han)
Ayak bastığım her yer benim diyecek kadar kendine güvenen büyük lider Atilla diğer isimleri atlı han ve Attiladır. En büyük ve en iyi savaşçılardan sayılan büyük komutan. 395 yılında Orta asyanın yeşil ve atların gezindiği steplerde gün batmaz üzereyken ve Volga nehrine yakın büyük bir çadırda doğan Atilla Avrupa ve orta asyanın tarihini yazacaktı. Babası Boncuk han(Muncuk han) hun soylusuy du ve Attila da babası gibi soylu olmuştu. Gündüzleri bozkırda ve nehir kenarında odun, taş ve benzeri eşyaları taşıyıp güç kazanıyordu. Akşamları çadırda babası Boncuk han tarafından latince dersleri alıyordu. Babası vefat edince kardeşi Bleda ile yolları ayrıldı. Amcası Attila kol kanat gerdi ve kavimler göçüne katıldı amcası Rua ile. Batı Romayla Hunlular iş birliğindeydi. Bu nedenle Batı Romaya gitti ve lejyonerlerle eğitim aldı. Sık sık kolezyumda dövüşen Gladyatörleri izlemeye gidiyordu. Bu esnada ileride kendine rakip olacak olan Gladius Aetus ile tanışır. 434 yılında Hun imparatoru ve Amcası ölünce imparatorluğu kardeşi Bleda ile idare etmeye başladılar. İlşk eşi Nakara ile evlenir. Eşi Nakara doğum esnasında ölür fakat erkek bebek sağlıklı doğar. Attila ilk iş olarak Burgutlar devletine 64 000 askerle saldırır ve krallarını öldürür. Atilla hanın Roma imparatorluğuna saldırı fikrini kardeşi Bleda karşı çıkar, kısa süre sonra Bleda çadırında sırtına hançerle ölü bulunur. Bu cinayeti kimin işlediği sonsuza dek sır kaldı. batı Roma impartorluğunu velihatı 3 uncu Valentinus kız kardeşi Augusto Honoria Çılgın deli lakaplı Atilla nişan yüzüğünü göndermişti. Avrupa Büyük Hun Devleti Kralı Atilla Bu yüzüğü Batı Romaya karşı kullanmak için sakladı. III Valentinus kısa süre sonra tahta geçer. Atilla Nişan yüzüğünü Kral Valentinus gönderir. Nişanlısı Honoria ve nişan armağaını olarak Batı Roma imparatorluğunun yarısını istemektedir. Bu teklif red edildi ve savaş sinyallari verildi. Hun imparatoru Roma imparatorluğuna saldırmak için karpat,iskandinav,kırım en iyi savaşçılarını topladı.Roma Komutanı Aetus Atillanın ordusunu nasıl durduracağını biliyordu planlar yaptı ve bu orduyu yorması gerekmekteydi. Aetus Atilla ve ordusunu önce Strasbourg(Strazburg) şehrine çekti göster kaç taktiğiyle Köln şehrine kadar çekti ve en son paris şehrinede doğru kaçtı. Ovada 2 ordu çarpışmaya başladı. Baltalar oklar,dikenli topuzlar, mızraklarla savaş şiddetli bir şekilde geçiyordu. Savaş bitti Aetus geri çekildi. Ovada 400 000 bin ceset vardı. Atilla Han Aetusu takip etmek yerine İtalyaya saldırmayı düşündü. Araya giren Papa Büyük Leon Roma ve hun devletlerini barış sağladı. Atilla Budine geri döndü. 2 yıl sonra Germen soylusu birinin kızı ile evlendi. Düğün sonrası gerdek gecesinde burnundan kan gelmiş şekilde ölü bulundu(t.453). Baş vezir Atilla han için 3 kattan altın bakır demirden tabut yaptırdı. Hun Halkının Hun kralını ölümsüz olduğuna inandığı için uzun süre öldüğünü bilmedi. Baş vezir az sayıda kişiyle Şuan Romanya sınırlarında bulunan Tisa(Tisza) nehrinde bir adacığa gömdü. Fakat kısa süre sonra adacığı nehir yuttu ve Atilla hanın mezarı günümüze kadar bulunamadı.

Kaynak:wattpad.com

JUSTA GRATA HONORİA

Valentinianus (solda) annesi Galla PLacidia ve kızkardeşi Justa Grata Honoria ile birlikte

Honoria, İmparator III. Constantius ile I. Theodosius'un kızı ve I. Valentinianus'un torunu Galla Placidia'nın tek kızıydı. İlk iki ismi I. Valentinianus ve Marina Severa Justina’nın kızları olan teyzeleri Justa ve Grata’dan geliyordu, doğduğu sırada üvey amcası Flavius Honorius imparator olarak hüküm sürüyordu.[2] Annesi Placidia’nın Vizigot kralı Ataluf ile olan ilk evliliğinden olma Theodosius isimli doğduktan bir yıl sonra ölen bir üvey kardeşi vardı.[3][4] Küçük kardeşi III. Valentinianus, tek kardeşiydi.[5]
Valentinianus (solda) annesi Galla PLacidia ve kızkardeşi Justa Grata Honoria ile birlikte Tarihi kayıtların birçoğunda Honoria’nın hayatından kısaca bahsedilir veya yaşadığına dair imalara yer verilir. Honoria, annesi ve erkek kardeşi III. Valentinianus ile birlikte II. Theodosius'un sarayında yaşamak üzere 423 ilkbaharında Konstantinopolis'e gider.[6] şimdi yok olmuş olan Jerusalem’deki Santa Croce manastırı ve Ravenna’daki Saint John kiliselerinde yer alan imparatorluk mozaiklerinde yer almıştır.[7] Son olarak 443’te yazılan bir şiirde onun III. Valentinianus’un ailesinden olduğuna dair dizeler yer almaktadır.[8] Bunlar Honoria'nın varlığının kanıtıdır. Honoria, eski tarihçiler tarafından kendi çıkarları için cinselliğini kullanmaktan kaçınmayacak derecede hırslı ve karmaşık birisi olarak anlatılmıştır. Tarihçi Antakyalı İoannis’a göre kardeşi III. Valentinianus'u zayıf ve tembel olarak gördüğünden planları için hazinedar Eugenius’u baştan çıkarır.[9] ancak mesele açığa çıkınca Marcellinus Comes’in Vakainame'sine göre Honoria sürülerek İstanbul’da bir manastıra gönderilir; ancak J. B. Bury sürgün olayının başka bir nedenle gerçekleştiğini zamanın doğru olmadığını iddia etmektedir.[10] III. Valentinianus, Honoria'yı bağlantılarını kullanmak istediği Roma Senatörü Bassus Herculanus ile evlendirmeye karar vermiştir. İstemediği bir evlilik ile karşı karşıya kalan Honoria Hun İmparatoru Atilla’dan yardım istedi. 450 ilkbaharında Hun Kralına yüzüğüyle birlikte yardım isteyen bir istek mektubu gönderdi. .[11] Attila çeyiz olarak Batı Roma İmparatorluğunun Galya da dahil yarısını talep etti. III. Valentinianus Honoria’yı sürgüne gönderdi. Attila’ya sözde evlilik teklifinin varlığını şiddetle reddettiğini yazdı.[12] Attila yıllardır Roma'yı istilayı planlıyordu ve Honoria’nın mektubu hamlesini yapmak için ona bahane verdi. Attila Honoria’nın önerisinin meşru olduğunu, kendisinin haklı ve masum olduğunu belirtmek üzere 451’de Ravenna’ya bir elçi gönderdi. Bu olayların ardından Honoria hakkında onun Attila ile girdiği entrika sonrasında kayıtlarda hiçbir şey yoktur. Honoria ortadan kaybolur. Kimi tarihçi onun Herculanus ile evlendiğini varsayar[9]; kimi tarihçiler de kardeşi imparatorun emriyle ortadan kaldırıldığını veya doğal nedenlerle öldüğünü söyler..[13]

Kaynakça
1. Stewart Oost, Galla Placidia Augusta: A biographical essay (Chicago: University Press, 1968), p. 162
2. ^ Stewart Oost, Galla Placidia Augusta, pp. 161f
3. ^ Cawley, Charles, "Profile of Ataulf", Medieval Lands, AC: FMG, 24 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Kasım 2013.
4. ^ Mathisen, Ralph W, Galla Placidia, Roman Emperors.
5. ^ Olympiodorus, fragment 34. Translated by C.D. Gordon, Age of Attila: Fifth Century Byzantium and the Barbarians (Ann Arbor: University of Michigan, 1966), p. 43
6. ^ Stewart Oost, Galla Placidia Augusta, pp. 177, 183
7. ^ Stewart Oost, Galla Placidia Augusta, pp. 270, 273
8. ^ Frank M. Clover, "Flavius Merobaudes: A Translation and Historical Commentary", Transactions of the American Philosophical Society, New Series, 61, No. 1 (1971), p. 19
9. ^ a b John of Antioch, fragment 199.2; translated by C.D. Gordon, Age of Attila, p. 104
10. ^ Bury, "Justa Grata Honoria," Journal of Roman Studies, 9 (1919), pp. 10, 13 JSTOR
11. ^ Bury, "Justa Grata Honoria," pp. 11f
12. ^ Stewart Oost, Galla Placidia Augusta, p. 284
13. ^ Stewart Oost, Galla Placidia Augusta, p. 285

Kaynak:wikipedi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder