BİCAN, BİCANLU

BEYRAMLU Karakoyunlu hilkümdan Kara Yusuf Bey'in ernirlerinden biri olan Beyram Beyden gelen Beyramlu aşireti 1467 ile 1469 arasında Akkoyunlu devletine katıldılar. Uzun Hasan Bey döneminde Timurlu Ebu Said ve Hüseyin Baykara'ya karşı yapılan savaşlarda bulunan aşiret Hürremabadsın zapt edilmesinde de büyük rol oynadılar(1). 1478'de Şah Ali Bayrami' ve oğlu Behram, Akkoyunlu şehzadeleri arasmdaki taht mücadelelerinde Sultan Halife karşı Yakup Bey'i desteklediler ve Yakup Bey'in devrinde İbrahim Şah Bey başta olmak üzere pek çok Beyramh devlet idaresinde önemli makamları ellerinde tuttular(2). Beyramlu aşireti Akkoyunlular'ın yıkılmasmdan sonra kaynaldarda gözüknez.
(1). "Tarih-t Eminr, 75a, 81b; Topkapı Sarayı Arşiv!, Evrak no.3160; Zahireddin Maraşi, Tarih-t Gtlan ve Deylemistan, neşr:M.Stude, Tahran 1968,s.434-38, 443-44; Alt Lahici, Tarih-i Hani, neşr:E.Donı, Petersburg 1857, s.17-20. (2). M.Halil Yınanç, "Akkoyımlular", 1.A., s.253, Sümer, Oğuzlar, 312-13. Alıntı İlhan ERDEM (Akkoyunlu Aşiretleri)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder