BAYAT TÜRKMENLERİ

1407 ile 1418 yılları arasmda Memlük kuvvetleriyle Türk aşiretleri arasında cereyan eden mücadelelerde (Kuzey Suriye) Afşarlarla birlikte hareket eden Oğuz Bayat boyu Akkoyunlu devletinin askeri hayatına hiç bir zaman tam olarak katılmamıştır (1). Bununla birlikte Cam-ı Cem-Ayin'in yazarı Hasan Bayati ve şair Muhammed Fuzuli gibi Bayatlı şahıslar devrin edebi ve kültür sahasına büyük katkılarda bulundular(2). Şam Bayatlannın bir kolu olan Kaçarlar 1492'de.. Rüstem b. Maksud'u tahta çıkarmaya uğraşan  Eybe - Sultan Bayandur'a yardım ettiler ve ardından da Kazvin'i de Gilanlılardan aldılar. Her iki Bayat Aşireti ve Kaçarlar daha sonra iran'a hakim olarak büyük roller oynamışlardır.

KAYNAKÇA:

(1). Meselâ bak. Diyarbekriyye, s. 265. 

(2). F.Sümer, Oğuzlar, s. 220, 231. 

Alıntı:İlhan ERDEM (Akkoyunlu Aşiretleri)

Derleme:
Memedé Kazım


UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder