Baharlu Türkmen Oymağı

Karakoyunlu Devletini meydana getiren boylarmm en önemlisi olan Baharlu aşireti Akkoyunlulann Karakoyunlulara son vermesinden sonra Horasan'a göç etti ve oradan da büyük bir kısmı Timurlu Babür'ün peşinden Hindistan'a gittiler. Şakaruglu Hasan Bey riyasetindeki bir kısmı Baharlu da Iran'da kaldı ve Kızılbaşlar'a karşı mücadelesinde Alvand b. Yusuf u desteklediler (1). 

KAYNAKÇA:
(1). Hondmlr, HabibıTs-Styer, yay: J.Humai ve M.Debir Siyaki , 4 cilt,Tahran 1954, cilt IV, s. 463; Ahserull-Tevarth, XII, s. 57-58; Abdul-Baki Nihavendi, Ma'asır'ı Rahim,. naşr: Hidayet Hüseyin, 3 cilt, Calkütta, 1910-31, c. I, s.57; Diğer bilgiler için bak. F. Sümer, Karakoyunlular, s. 23-25; Oğuzlar, s.47, 146-47, 354Alıntı:İlhan ERDEM (Akkoyunlu Aşiretleri)

Derleme:
Memedé Kazım

UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder