ANAZ-BENİ ANAZ,INIZ AŞİRETİ

..

Bölgemizin büyük ve geniş aşiretlerinden biridir. Kurtuluş Savaşında reisleri Osmanlıyı ve Kuvvayi Milliye’yi resmen desteklemiş, Fransızların Urfa’dan çıkışını tren yolunu tahrip ederek acilleştirmiştir. Bu aşiretin İlk atası Anez Bin Vail’dir. Vail, Cüdeyle’nin oğludur. O da sırayla Esed, Rabia, Nizar, Maad, Adnan yoluyla Hz. İsmail e ulaşmaktadır. Arapların Adnani kolundandır. Anaz bin Vail’in kardeşi Bekir Bin Vail’dir. Bunlar Beni Tağlib olarak bilinirler. Beni Tağlibler tarihte devlet kurmuş bir aşirettir.

            Anez aşiretinin ana vatanı Kuzey Hicaz’daki Vasıt ve Necd bölgeleridir. Fakat günümüzde Türkiye, Suriye, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi birçok ülkede Anez aşiretini bulmak mümkündür. Suudi ailesinin hâkimiyetinde Anez aşiretinin büyük ağırlığı bulunmaktadır. Anez aşiretinin ilk atası olan Vail’in iki oğlu vardı. Bunlardan birinin ismi Anez diğerinin ismi ise Maaz idi. Anezler Anez isimli çocuktan, Beni Harb ise Muaz isimli çocuktan çoğaldılar.  Anezler birçok kabileye ayrılır Bunlardan Fed’an ve Ammarat, en geniş olan kabilelerdir. Arap âleminde oldukça büyük bir nüfusa sahip olan Anez aşiretinin Suriye millet meclisinde son dönem beş milletvekilleri bulunmakta idi.

 

ANNAZİ DEVLETİ (990-1137)
Annaziler (Arapça: Annazīyūn), Şerefname de Ayyarî adıyla anılan,
990 yıllında Abu’l-Fatḥ Moḥammad bin Annāz tarafından kurulmuş bir Kürt
devletidir.
Annazilerin hükmettiği bölge, bugünkü İran - Irak sınır bölgesinde
Kirmanşah, İlam, Hulvan, Dinaver, Mandali, Şehrizor ve Dakuk gibi yerleri
kapsamaktaydı. Bu devlet 1137 yılına, yani Selçuklular bölgeye girene dek
Kürdistan coğrafyasında varlığını sürdürmüştür.
Annazi Hükümdarları:
1. Abul-Fath Mohammad bin Annaz (991-1011)
2. Husam al-Dawla Abu'l Shawk Faris ibn Muhammad (1011-1046)
3. Muhalhil ibn Muhammad (1011-1055)
4. Surkhab I ibn Muhammad (1011-1046)
5. Sa'idi ibn Faris (1050-1055)
6. Surkhab II ibn Badr (? -1107)
7. Abu Mansur ibn Surkhab (1107- ?)
8. Surkhab III ibn Annaz (1100'lü yılların ikinci yarısı)

ALINTI:AHMED HÜSREV

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ:

1-Ebuşevk Hüsamüddevle

Faris Ebul fetih'in oğludur. Kürtler'in en ünlü emirlerinden olan Ebuşevk, babasının ölümünden sonra H.401 (M. 1011) yılında Hilvan'daki Beni Enaz'ın emiri oldu. Komşu emirlerle uzun süren savaşlara girdi. Özelliklekardeşi olan Mehelhel ile çok çarpıştı. Ebuşevk birçok yeri istila etti. H.437 (M. 1046) yılında Selçuklular'la girdiği savaşta ülkesinin önemli bir kısmını kaybetti. Bu savaştan bir süre sonra vefat etti. (Kamusü'lAlem)

2-Sadi (Emir Sadi)

Ebuşevk'in oğlu olan Sadi, H.437 (M. 1046) yılında babasının ölümünden sonra Benienaz emiri oldu. Amcası Mehelmel, demir bir yummkla İmareti elinden aldı. Ancak Sadi susmadı. Hilvan'a gitti, ibrahim Neyal'ın yar dimi ile Hilvan'ıistila etti. Fakat onu komyamadı. Bir süre amcaları ile çekişti. Hatta amcası Serhap Bey tarafından tutuklandı. Ancak, esirlerin arasından kaçarak, Hilvanı geri aldı. Aradan uzun bir süre geçmeden Sultan Tuğral tarafından imareti istila edildi.

3-
Bedir Bey

Lakabı Ebu Mensur'dur. Beni Enas kabilesinden El Emir Mühelhel'in oğludur. Bu şerefli ailenin en son emiri olan Bedir Bey, Selçuklular'ın son dönemlerinde hükümdarlık yaptı.UYARI: SİTEMİZİN TÜM HAKLARI SAKLI OLUP, İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPMAKTADIR.
BİLGİLER İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder