Amirlu ve Arapkirlu Türkmenleri

AMiRLU (Emirli)

Mevcut kaynaklarda sadece üç mensubu görülen Amirlu aşireti 1436'dan 1457'ye . kadar Diyar-ı Murdar ve Orta Fırat bölgesinde küçük bir öneme sahip olmuştur (1). 

ARAPKİRLU 


Safeviler döneminde şöhret kazanan Büyük Şamlu Kızılbaş konfedere boyunun bir bölümünü oluşturan Arapkirlu aşireti 15.yy.'ın ikinci yarısında Akkoyunlularia küçük bir hizmet yapanşlardır. Onlar bu zamanda Orta Anadolu'da yaşıyorlardı (2). 


Alıntı:İlhan ERDEM (Akkoyunlu Aşiretleri)

Derleme:
Memedé Kazım

UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.KAYNAKÇA:
(1). Dlyarbekrtyye, s. 122-24. 164, 192, 218, 277.

(2). Diyarbekriyye, s.379, Sümer'In Safeviler dönemindeki Arapkirli hakkında Oğuzlar adlı kitabındaki bilgilere ek olarak bak. Tahmasb Safevi, Tezkire neşr: Abdu'l-şakur, Berlin, 1924, s. 40; Klaus Michael Röhrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im. 16. und 17. Jahrhundert, Berlin, 1966, 46. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder